Privacyverklaring

Actiekleding.nl
Privacyverklaring

Datum: 04/2023

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij Actiekleding.nl. De privacyverklaring geldt voor alle websites, apps en andere diensten en faciliteiten die door Actiekleding.nl worden aangeboden.

Indien u een vraag over deze privacyverklaring of het thema privacybescherming  bij Actiekleding.nl heeft, kunt u zich te allen tijde tot ons team gegevensbescherming of de Actiekleding.nl -klantenservice wenden via [email protected] . Stuur ook een e-mail naar ons team gegevensbescherming als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie of wissing of een ander recht inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 AVG, met inbegrip van het intrekken van de toestemming voor marketingdoeleinden, de afmelding van nieuwsbrieven etc. Meer informatie vindt u in de hoofdstukken Welke privacyrechten heb ik? en Contactpersonen.

Hoe u deze privacyverklaring kunt lezen: Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om deze privacyverklaring te kunnen lezen. Om te beginnen vindt u in dit hoofdstuk enige fundamentele informatie. Aansluitend hebben wij deze privacyverklaring op voor u relevante onderwerpen gesorteerd en in dienovereenkomstige hoofdstukken verdeeld. Wanneer u inmiddels een „professional“ bent, kunt u via het onderstaande keuzemenu direct naar de afzonderlijke hoofdstukken springen.

Aan het begin van elk hoofdstuk hebben wij een korte overzichtstekst geplaatst. In deze overzichtstekst is de inhoud van het hoofdstuk beknopt samengevat. Wanneer u slechts behoefte aan een totaaloverzicht van de gegevensverwerking heeft, is het raadzaam de overzichtstekst te lezen. Wilt u daarentegen meer weten over de bijzonderheden, dan kunt u onder de betreffende overzichtstekst op „meer“ klikken. In dat geval wordt de volledige inhoud van het hoofdstuk weergegeven.

Wij hebben zoveel mogelijk afgezien van kruisverwijzingen. Daardoor wordt alle informatie op een samenhangende manier uitgelegd, ongeacht het hoofdstuk dat u leest. Wanneer u deze privacyverklaring vanaf het begin tot het einde leest, zult u echter constateren dat sommige teksten herhaald worden. Een paar kruisverwijzingen konden wij daarom niet vermijden. Zo hebben wij bijvoorbeeld de verwerking van alle landspecifieke gegevens in een apart hoofdstuk samengevat en verwijzen telkens naar dit hoofdstuk als het om de verwerking van landspecifieke gegevens gaat.

Voor welke diensten en aanbiedingen geldt deze privacyverklaring: De manier waarop wij uw gegevens bij Actiekleding.nl verwerken, is voor de meeste van onze aanbiedingen gelijk. Deze privacyverklaring geldt daarom voor alle diensten en faciliteiten, die wij aan onze klanten in Europa aanbieden. En dat onafhankelijk van het feit of wij dat via een website, een app, in onze winkels, telefonisch op evenementen of via sociale netwerken of andere kanalen doen. Om de tekst begrijpelijker te maken, gebruiken wij hiervoor normaal gesproken het begrip „Diensten“.

Er zijn echter ook diensten, waarbij wij uw gegevens in uitzonderingsgevallen anders of voor specifieke doelen verwerken. Dat kan aan de soort dienst of van het land afhankelijke eisen liggen. Als het om dergelijke gevallen (dus „afwijkingen van het normale geval“) gaat, noemen wij dat „dienst-specifiek“ of „landspecifiek“.

Merk op dat IOS-apps van Actiekleding.nl die zijn uitgegeven na 10 juni 2023 niet langer gegevens delen met derde partijen voor marketingdoeleinden. In geval dat een specifieke IOS-app nog steeds functies aanbiedt met het delen van gegevens met een derde partij voor marketingdoeleinden, zullen uw gegevens enkel worden gedeeld indien u op “aanvaarden” klikt op een iOS-trackingmelding.

Tenslotte moet er ook rekening mee worden gehouden dat Actiekleding.nl niet slechts één bedrijf is. Actiekleding.nl is een groep en bestaat daarom dus uit meerdere ondernemingen. Niet iedere onderneming biedt diensten aan of verwerkt uw gegevens. Daarom worden ter vereenvoudiging hierna alleen die bedrijven van de Actiekleding.nl genoemd, die ook daadwerkelijk met de verwerking van uw gegevens te maken hebben. Indien hierna dus termen zoals „Actiekleding.nl“, „wij“ of „ons“ worden gebezigd, worden daarmee telkens de verantwoordelijke ondernemingen van de Actie Kleding bedoeld.

Wat kunt u allemaal in deze privacyverklaring lezen:

  • Welke gegevens door Actiekleding.nl worden opgeslagen.
  • Wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn.
  • Welke privacyrechten en keuzemogelijkheden u daarbij heeft.
  • Welke technologieën en gegevens wij door de personalisering en afstemming van onze diensten en inhoud gebruiken, om u een veilige, eenvoudige, naadloze en individuele winkelervaring te bieden.
  • Welke technologieën en gegevens wij voor reclame gebruiken, inclusief de toegepaste tracking-technologie.

1. Welke gegevens verwerkt Actiekleding.nl?

Actiekleding.nl biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult. Wij ontvangen echter ook technische apparaat- en toegangsgegevens die bij uw interactie met onze diensten door ons verzameld worden. Dat kan bijvoorbeeld om informatie gaan welk apparaat u gebruikt. Andere gegevens verzamelen wij door onze eigen analyses van de gegevens (bijv. in het kader van marktonderzoeken en beoordelingen van klanten). Eventueel ontvangen wij ook van derden gegevens over u, bijvoorbeeld van bureaus voor kredietregistratie en betaaldienstaanbieders.

2. Waarvoor gebruikt Actiekleding.nl mijn gegevens?

Actiekleding.nl verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Nederlands en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

3. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde functies en diensten voor u heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij bieden u onafhankelijk van uw woonplaats, tijdstip en gebruikte apparaten een individuele shopping-ervaring en een op uw individuele interesse afgestemd aanbod. Daarom is de verwerking van uw gegevens voor de personalisering van onze diensten bij Actiekleding.nl een vast onderdeel van haar activiteiten.

4. Informatie over websites en apps

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites en apps van Actiekleding.nl. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder anderen in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

5. Informatie over fanpagina’s op social media

Actiekleding.nl onderhoudt accounts op de sociale media van Facebook en Instagram (zogenoemde ‘fanpagina’s’) Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpagina’s. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze fanpagina’s of andere websites van Facebook of Instagram. Exploitanten van fanpagina’s kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van fanpagina’s. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

6. Nieuwsbrief

Wij bieden u diverse nieuwsbrieven aan met daarin

  • inspirerende inhoud zoals updates van merken, trends, aanbiedingen, sales, categorieën;
  • reminders bijv. als een item op uw wensenlijst in prijs is verlaagd, als er nog items in uw winkelwagen staan die u bent vergeten of wanneer u meer over een maat wilt weten;
  • enquêtes om bijvoorbeeld te onderzoeken of de items die u heeft gekocht u bevallen;
  • persoonlijke aanbevelingen van items waarvan wij denken dat u ze mooi vindt, gebaseerd op uw eerdere aankopen en zoekgedrag;
  • updates van de influencers of merken die u op onze site volgt.

Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief, ontvangt u nieuwsbrieven met een deel van de bovenstaande informatie (afhankelijk van het doel van uw abonnement). Er zijn ook service-specifieke nieuwsbrieven, die integraal onderdeel van een bepaalde service zijn.

7. Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service

Met betrekking tot onze diensten presenteren wij informatie en aanbiedingen van Actiekleding.nl aan de hand van uw interesses. U kunt een beperkt aantal individuele itemadviezen, overzichten, evenals verzoeken tot het bekijken van items van ons ontvangen, ongeacht of u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen gebruiken wij bij voorkeur uw vorige bestellingen om u persoonlijke productadviezen te geven.

8. Tegoedbonnen

De in verband met een bestelling van Actiekleding.nl tegoedbonnen doorgegeven gegevens gebruiken wij ter controle en voor de bewerking van de bestelling en voor het toezenden en inwisselen van de tegoedbon. Dit houdt tevens een rapportage en verwerking van de met het gebruik van de tegoedbon samenhangende gegevens in, vooral ter voorkoming van fraude.

9. Hoe gebruikt Actiekleding.nl mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van Actiekleding.nl en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

Merk op dat IOS-apps van Actiekleding.nl die zijn uitgegeven na 10 juni 2023 niet langer gegevens delen met derde partijen voor marketingdoeleinden. In geval dat een specifieke IOS-app nog steeds functies aanbiedt met het delen van gegevens met een derde partij voor marketingdoeleinden, zullen uw gegevens enkel worden gedeeld indien u op “aanvaarden” klikt op een iOS-trackingmelding.

10. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Actiekleding.nl geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Nederlands en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals DHL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren. Wanneer u iets bij een Actiekleding.nl partner koopt, geven wij bepaalde gegevens van u door aan de Actiekleding.nl partner (bijv. uw naam en uw afleveringsadres), zodat de Actiekleding.nl partner de bestelde goederen bij u kan bezorgen.

11. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u zich te allen tijde richten tot ons gegevensbeschermings-team onder [email protected]. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Contactpersonen.

12. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

13. Hoe beschermt Actiekleding.nl mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

15. Contactpersonen

Onder [email protected] kunt u voor algemene vragen over het privacybeleid en het handhaven van uw rechten te allen tijde contact opnemen met ons team dat verantwoordelijk is voor ons privacybeleid.

16. Servicespecifieke informatie

Onze gegevensverwerking kan van dienst tot dienst verschillen. Hier kunt u alle informatie vinden over de servicespecifieke afwijkingen die er bestaan.

17. Landspecifieke informatie

Onze gegevensverwerking kan van land tot land verschillen. Hier kunt u zien welke landspecifieke afwijkingen er zijn.

18. Informatie over cookies

Op deze plaats kunt u zien welke cookies wij gebruiken. Hier gaat u naar het overzicht van alle gebruikte cookies.

Winkelmand

close